REGULAMENT DANCE PRESTIGE
POLITICI OPERATIONALE

revizuit la 10.02.2021

Acest document reprezintă întregul contract dintre părți, reflectă în mod deplin întreaga voință și înțelegere a părților și înlocuiește oricare și toate înțelegerile anterioare. Prin semnarea acestui document, declar că am citit, am înțeles, am acceptat și am fost de acord cu întregul său conținut, precum și cu Regulamentul Intern de Funcționare, ale cărui prevederi mi-au fost aduse la cunoștință. Acesta este întregul contract dintre părți și nici o declarație verbală anterioară sau ulterioară nu înlocuiește prevederile ce urmează.         

            

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“GDPR”) și orice legislație europeană și națională subsecventă aplicabilă, în special Legea nr190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Legea nr. 190.2018″) Dance Prestige prelucrează datele cu caracter personal ale membrilor săi în vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale precum și în vederea executării Contractului de Membru. Dacă vă veți exprima consimțământul, Dance Prestige va prelucra, de asemenea, și adresa dvs. de e-mail pentru a vă transmite comunicări comerciale. Dance Prestige prelucrează următoarele categorii de date personale: nume, prenume, CNP doar pentru îndeplinirea de obligații legale, imagini de supraveghere video WCR, adresa de domiciliu, număr de telefon, e-mail, data/datele de naștere a/ale copiilor aflați sub supravegherea dvs. în incinta centrului Dance Prestige precum și datele privind starea de sănătate din certificatele medicale depuse conform procedurii pentru suspendarea abonamentului. Dacă optați să beneficiați de serviciile noastre online prin streaming live, WCR va prelucra, de asemenea, imaginea şi vocea dumneavoastră, deoarece instructorul va avea acces astfel la datele necesare pentru a furniza acest serviciu specific. Pentru a clarifica, menționăm că nu vor fi înregistrate clasele, imaginea şi vocea dumneavoastră fiind prelucrate exclusiv pentru a vă oferi o unică experienţă online. Adresa dvs. de e-mail va fi de asemenea prelucrată doar dacă sunteți de acord cu această prelucrare pentru a primi comunicări comerciale din partea Dance Prestige. În calitate de beneficiar al abonamentului Dance Prestige aveți obligația de a furniza către Dance Prestige datele cu caracter personal menționate mai sus pentru intrarea în vigoare a abonamentului. Încălcarea obligației dvs de a furniza aceste date vă determină imposibilitatea încheierii/intrării în vigoare a contractului/abonamentului. Dance Prestige va procesa datele cu privire la starea de sănătate doar în cazul în care solicitați suspendarea abonamentului pentru motive medicale și trimiteți documentele relevante. Potrivit GDPR beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale: dreptul de a fii informat, dreptul de acces la datele personale, dreptul de a nu fii supus unei decizii individuale de intervenție asupra datelor, dreptul de a restricționa procesarea, dreptul de a vă opune procesării, dreptul de a cere ștergerea datelor ( “dreptul de a fii uitat”), dreptul de a vă retrage consimțământul când procesarea este efectuată pe acest temei și dreptul de a vă adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, cu excepția dreptului de a adresa o plângere, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată în centrul Dance Prestige sau prin e-mail la adresa info@danceprestige.ro. Totodată, prin semnarea acestui Contract de Membru/Abonamentului ați fost informat cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care urmează să fie colectate, prelucrate, utilizate și stocate. Datele cu caracter personal sus menționate vor fi procesate timp de trei ani după

încetarea prezentului Contract de Membru, iar documentele aferente vor fi arhivate pe durata impusă de normele financiar-contabile. 

[  ] Sunt de acord ca Dance Prestige să proceseze adresa mea de e-mail și numărul meu de telefon pentru efectuarea de comunicări comerciale prin poștă electronică în mod direct, în vederea participării la campaniile promoționale derulate de catre Dance Prestige, în calitate de organizator, precum și în scop de marketing şi publicitate, la adresa indicată mai sus.

 [   ]  Abonatul își cedează toate drepturile, ale sale cât și ale minorului aflat sub tutelă,  de imagine privind conținutul foto și video din interiorul centrului Dance Prestige Studio și își oferă consimțământul pentru ca Dance Prestige să folosească materialele foto/video acolo unde îi este util și necesar (website, social media, etc.)

 

Orice informație de interes pentru membrii va fi comunicată în timp util acestora, inclusiv prin, dar fără a se limita la, unul din următoarele mijloace: (i) prin afișare pe pagina de internet  www.danceprestige.ro, (ii) prin afișare pe pagina de Facebook și Instagram Dance Prestige, (iii) prin e-mail info@danceprestige.ro (iv) prin afișare în incinta Dance Prestige (v) notificări în Contul de Membru, înregistrat potrivit Termenilor și Condițilior disponibile pe www.danceprestige.ro

 

ART.1 GENERAL:

 1. Participarea la orele organizate de Dance Prestige și semnarea formularului de înscriere (din aplicația PLANIFY sau de la recepție) înseamnă automat acordul dvs. în legătură cu regulile și procedurile regulamentului intern de funcționare.
 2. Client al  centrului este orice persoană majoră având deplină capacitate fizică și psihică, ce a vizitat centrul, a citit și a consimțit, inclusiv prin semnarea formularul de înscriere, să respecte Regulamentul Intern de Funcționare și a achitat tariful (abonament sau ședință) sau a validat cardul/aplicația 7Card sau s-a înscris pe lista de angajați beneficiari ai contractelor cu diverse firme etc.), cât și copiii aflați în grija acesteia. Persoanele sub vârsta de 16 ani trebuie să prezinte acordul scris al unuia dintre părinți sau al tutorelui, care își asumă răspunderea pentru faptele minorilor și pot participa doar la antrenamentele conduse de un antrenor (grup sau personal).

 3. Membru al studioului este orice persoană majoră având deplină capacitate fizică și psihică, ce a vizitat sediul, a citit și a consimțit, inclusiv prin semnarea formularul de înscriere, să respecte Regulamentul Intern de Funcționare și achitat tariful (abonamentului sau ședinței).

 4. Membrul are obligația să downloadeze și să activeze APLICAȚIA MOBILĂ DANCE PRESTIGE, pentru rezervarea locului la curs și pentru self check-in. Accesul şi participarea Membrilor la cursurile de grup, organizate de Dance Prestige sub conducerea antrenorilor, se va face numai în limita locurilor disponibile, iar locul la clasă este asigurat doar dacă membrul își face rezervare în prealabil. Toate cardurile de membru sunt valabile din momentul achiziționării. Durata de valabilitate a acestora este de 30 zile, 3 sau 6 luni, în funcție de pachetul achiziționat.

 5. Centrul își rezervă dreptul de a-și selecta clientela și de a refuza accesul persoanelor care au avut vreodată abonamentul reziliat.

 6. Clienților cu gripă sau alte boli contagioase nu li se va permite intrarea în centru pentru a nu-i contamina și pe ceilalți.

 7. Prin plata unei ședințe sau a abonamentului/semnarea formularului de înscriere/validarea abonamentului 7card (card sau aplicatie) /înscrierea pe listele de angajați beneficiari ai contractelor cu diverse firme/prin acceptarea de a se antrena în centrul Dance Prestige, clientul confirmă faptul că va respecta cu strictețe prezentul regulament.

 8. Acest Contract de Membru sau abonamentul este nominal și nu poate fi transferat de către titularul acestuia niciunei terţe persoane. Încredinţarea de către abonat a Cardului de Membru către o altă persoană, în vederea folosirii acestuia, atrage după sine rezilierea abonamentului. Toate clasele vor fi rezervate de către membru prin aplicație sau la recepție înainte de a accesa locația Dance Prestige. Rezervările se vor efectua folosind instrumentele următoare, respectându-se criteriile: (i)Dacă aplicația este activă și funcționează – toate rezervările se vor face exclusiv acolo, exceptând situațiile deosebite când un părinte/tutore/client nu se poate loga online sau nu are un dispozitiv la îndemână. (ii)Dacă aplicația nu este activă – rezervările se vor face pe grupurile de whatsapp sau la recepție. Pentru a fi inclus în grupul de whatsapp corespunzător clasei pe care doriți să o urmați – sunați la 0774 462 330, mesaj la info@danceprestige.ro sau instagram: dance.prestige. ÎN TOATE CAZURILE, rezervările se fac doar în baza confirmării de plată deoarece locurile sunt limitate în sală. Excepție de la această regulă face PRIMA VIZITĂ – care în funcție de ofertele recepției din luna respectivă poate să fie gratuită sau redusă.

 9. Beneficiile vor fi utilizate întotdeauna potrivit Regulamentelor și Politicilor comunicate de către Dance Prestige. Reducerile nu se cumulează, abonamentele nu se pot “îngheța”. Abonamentele pot fi suspendate sau contravaloarea se poate returna în cazul urgențelor medicale dovedite cu acte. Doar membership-urile permit inghețarea abonamentului. Fiecare membership are un număr limitat de zile alocate în funcție de perioada contractuală (DETALII în aplicația DANCE PRESTIGE)

 10. ORICE situație sau modificare adusă abonamentului trebuie anunțată în cel puțin 72h de la constatarea problemei/situației. 

 11. Dacă dorești anularea și rambursarea plății, trebuie să ne ne notifici de această intenție în termen de până la 72 h de la achiziționarea abonamentului, la info@danceprestige.ro;  iar rambursarea sumei plătite se va face în maxim 72 h de la data notificării. Suma se restituie în contul din care a fost efectuată plata. !! Nu se încadrează în politica de rambursare abonamentul utilizat (are minim o vizită înregistrată); !! Nu se încadrează în politica de rambursare abonamentul pentru o ședința  (o vizită/ zi într-o perioadă de 30 de zile) și abonamentele achiziționate ca urmare a unei oferte special ori primate ca premiu la un concurs;

 12. Contractul de Membru/abonamentul va fi încheiat în mod valabil la semnare, și semnarea tuturor documentelor necesare (dupa caz) și după plata prețului. Plata prețului se poate face fie numerar, fie prin transfer bancar, Revolut. Abonamentul va fi emis membrului ( în aplicația Contului de Membru), la prima vizită în centrul Dance Prestige sau după încheierea contractului/abonamentului, doar dacă (!) un act de identificare (Cl sau Pasaport) al Membrului a fost verificat de un reprezentant Dance Prestige care va verifica acuratețea informațiilor. În cazul în care informațiile din documentul de identificare nu corespund cu cele furnizate de membru la încheierea contractului, accesul membrului la serviciu va fi posibil atunci când aceste informații pot fi confirmate.

 13. Furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract va fi suspendată pe perioadele pentru care nu este efectuată piața aferentă. Furnizarea serviciilor va fi reluată ulterior efectuării plății. De asemenea, fără a fi afectată oricare altă prevedere din contract, în cazul în care datele membrului sau ale partenerului acestuia nu sunt corecte, membrul înțelege că Dance Prestige are dreptul să suspende furnizarea serviciilor, în orice moment, fără ca nicio despăgubire, cost și/sau oricare altă răspundere sa fie în sarcina Dance Prestige, până când aceste date sunt actualizate.

 14. Sumele plătite cu titlu de preț al abonamentului revin către Dance Prestige și nu se restituie indiferent dacă membrul utilizează efectiv sau nu ședințele menționate în abonament, pe parcursul perioadei de valabilitate a acestuia. În situația în care plata este efectuată pe seama membrului de către o terță parte, aceasta nu devine parte la contract și nu poate cere de la Dance Prestige restituirea plății în nicio situație și nici nu poate exercita împotriva Dance Prestige vreun drept rezultând din/sau în legătură cu prezentul abonament. De asemenea, riscul anulării unei astfel de plăți va fi suportat de catre membru. Preţul abonamentului nu se restituie în situația în care activitatea Dance Prestige  este suspendată în baza actelor normative emise de autoritățile publice. Pe parcursul acestei perioade,  abonamentul este suspendat  iar durata corespunzătoare suspendării va fi repartizată astfel încât perioada contractuală să fie aceeași și membrul să beneficieze de aceleași servicii.

 15. Dance Prestige nu garantează prezența unui anumit instructor la curs, ci prezența clasei din program.(i) Lista cursurilor Dance Prestige și descrierea stilurilor sunt disponibile la recepția centrelor Dance Prestige, precum și pe website-ul aferent. Contractul încheiat permite accesul la serviciile Dance Prestige.Membrilor li se interzice utilizarea în cadrul Dance Prestige a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi membri sau invitaţi ai membrilor, cât şi faţă de personalul Dance Prestige. Orice încălcare a acestei reguli poate duce la interzicerea accesului în incintă.

 16. Dance Prestige nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentari sau vătămări de orice natura a membrilor. Serviciile Dance Prestige vor oferi îndrumări privind efectuarea exercițiilor în siguranţă în mod eficient. Cu toate acestea, membrul este responsabil să se asigure că exercițiile sunt efectuate în siguranță şi conform instrucțiunilor primite de la antrenor. Dance Prestige nu va fi responsabilă pentru nicio vătămare cauzată de membru însuși atât propriei persoane, cât și persoanelor din jur. În caz de accident membrul convine ca atât el/ea/copilul acestuia va/vor fi examinați !) pe propria cheltuială de un medic care va trimite un raport scris atat membrului cât și către Dance Prestige. Membrul declară că i-au fost aduse la cunoștință riscurile de accidentare și se obligă să respecte regulile minimale de prevenire a accidentelor, asumându-și responsabilitatea pentru eventualele urmări în ceea ce privește sănătatea sa/copiilor săi și a invitaților săi sau a sănătățiii persoanelor pe care le-ar putea vătăma ca urmare a activităților desfășurate în incinta Dance Prestige.

 17. Pe perioada în care membrul se află în interiorul centrului îşi poate păstra toate bunurile personale închise în vestiare, bunurile personale rămânând în paza și custodia membrului. Dance Prestige nu își asumă nici o responsabilitate pentru bunurile abonaților pierdute, furate sau deteriorate pe timpul șederii în incinta clubului. În cazul bunurilor personale uitate în incinta studioului, acestea vor fi păstrate timp de 3 zile, după care dacă acestea nu sunt revendicate, vor fi donate.

 18. Prin semnarea prezentului contract, membrul ia la cunoștință și acceptă faptul că Dance Prestige va avea dreptul de a suspenda temporar activitatea cu scopul de a efectua lucrări de amenajare, restaurare, reparații sau orice alte îmbunătățiri (“Perioada de renovare”).  Debutul perioadei de renovare va fi notificat de către Dance Prestige cu cel puțin 5 zile în avans.

  ART. 2 REGULAMENTUL INTERN DE FUNCȚIONARE 

  1. Prin semnarea prezentului abonament, membrul declară că a citit, a înțeles, acceptă și este de acord cu întregul conținut al Regulamentul Intern de Funcționare, disponibil la recepția Dance Prestige,online, pe rețelele de socializare, cât și pe grupurile de whatsapp.
  2. Dance Prestige are dreptul să modifice periodic, în tot sau în parte, Regulamentul Intern de Funcționare, în cazul în care circumstanțele de natură tehnică, motive obiective, motive legate de asigurarea echilității pentru toți membrii sau circumstanțe de natura legală impun acest lucru. Membrul va fi informat despre modificările aduse Regulamentului Intern de Funcționare prin afișare la recepția Dance Prestige, respectiv prin publicare pe paginile de social media, fiind valabile începând cu a 7 a zi de la data afișării lor, cu excepția cazului care se prevede altfel.
  3. Membrii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul Intern de Funcționare Dance Prestige, precum și orice alte regulamente, politici sau proceduri parte integrantă din acesta, astfel cum acestea sunt modificate sau întocmite unilateral de Dance Prestige și afișate și/sau amplasate în diferite zone ale Dance Prestige (recepție, vestiare etc.) și care vor fi comunicate membrului și prin afișare pe social media  Dance Prestige sau în zona Contului de Membru, urmând să între în vigoare în a 7-a zi de la data publicării, cu excepția cazului în care nu se prevede altfel în acel regulament/politică/procedură. De asemenea, membrul trebuie să respecte întotdeauna normele legale și deciziile, fără a tulbura în nici un mod liniștea și ordinea publică sau privată.
  4. Accesul în sală va fi limitat și doar pe bază de programare, respectandu-se normele impuse de guvern în contextul global (pandemie, situații de urgență, etc..)
  5. Membrii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul sesiunilor de mișcare.
  6. Fumatul şi folosirea tutunului nu sunt permise în incinta studioului Dance Prestige. Accesul sub influența alcoolului, drogurilor, stimulentelor, sedativelor/substanțelor halucinogene, substanțelor ilegale sau unor altor asemenea substanțe sau consumul acestora în cadrul Dance Prestige, precum și comercializarea/vânzarea acestora, este interzisă
  7. Sunt interzise următoarele acţiuni sau omisiuni: nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie în incinta clubului Dance Prestige, efectuarea de fotografii şi/sau înregistrări video în incinta clubului Dance Prestige fără acordul expres al clubului, folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, expunerea părţilor intime ale corpului în incinta sălilor de antrenament sau zonelor publice, deţinerea sau folosirea oricărui fel de arme precum și orice comportament neadecvat.

  ART 3 TERMENI ȘI CONDIȚII 

  1. Prezentul abonament încetează în una dintre următoarele situații (i) prin acordul părților; (ii) la sfârșitul perioadei  pentru care a fost încheiat; (iii) în cazul decesului membrului,  (iv) prin efectul legi sau în cazul unei hotărâri judecătorești definitive și (e) prin rezilierea contractului de membru de către Dance Prestige, conform prevederilor din prezentul contract
  2. În cazul încălcării de către membru a obligațiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile prezentului abonament sau dacă membrul a săvârșit vreuna dintre încălcările prevăzute în Regulamentul Intern de Funcționare, Dance Prestige va avea dreptul de a rezilia abonamentul, fără intervenția instanței de judecată și fără nicio altă formalitate prealabilă (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil). Totodată, Dance Prestige este îndreptățită să solicite daune-interese membrului, în vederea acoperirii, în integraliate, a prejudiciului suferit, inclusiv prețul abonamentului sau parte din acesta, care va fi reținut de către Dance Prestige cu titlu de daune prestabilite.
  3. În situația în care oricare dintre termeni sau prevederile prezentului abonament este sau va fi calificată drept nulă, ilegală sau nevalidă, conform legislației în vigoare, toate celelalte condiții și prevederi ale prezentului abonament vor rămâne în vigoare.
  4. Membrul a luat la cunoștință și înțelege pe deplin toate prevederile cuprinse în prezentul contract și își asumă riscul de eroare în acest sens conform art. 1209 din Codul Civil. Membrul declară faptul că înțelege cauza prezentului contract, fiind în deplină cunoștință a elementelor esențiale privitoare la (i) limitarea răspunderii Dance Prestige, conform prevederilor preambulul prezentului contract din Regulamentul Intern de Funcționare, (ii) dreptul Dance Prestige de a denunța unilateral contractul sau de a dispune suspendarea acestuia, conform prevederilor din Regulamentul Intern de Funcționare, (iii) dreptul de a suspenda executarea obligațiilor conform prevederilor din prezentul contract, (iv) dreptul Dance Prestige de a anula beneficiile acordate, potrivit Regulamentului Intern de Funcționare. Membrul își asumă pe deplin răspunderea cu privire la acestea, pe care le consideră echitabile.
  5. În cazul apariției unui caz fortuit sau a unui caz de forță majoră, Dance Prestige nu va fi considerată responsabilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale pe toată durata în care cazul fortuit sau forța majoră acționează.
  6. Părțile recunosc în mod expres faptul că toate și oricare dintre prevederile prezentului contract au fost citite înainte de semnarea acestuia și convin să acționeze în mod rezonabil pentru a încerca soluționarea pe cale amiabilă a oricărui diferend. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Membrilor (“Cererea”) se va formula în scris și se depune la info@danceprestige.ro în cel mult 15 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea /denumirea, în cazul persoanei juridice, calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei persoane juridice); descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care răspunsul DP va fi expediat; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează Cererea (şi ştampila dacă este vorba de o persoană juridică). Toate Cererile adresate vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în evidențele DP. Dance Prestige îşi rezervă dreptul de a refuză soluţionarea Cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc. Dance Prestige nu garantează soluţionarea favorabilă a Cererilor. În cazul în care părțile nu vor reuși sa solutioneze pe cale amiabila diferendul nascut între acestea, se vor adresa în acest sens instanțelor judecatoresti competente din București.