REGULAMENT INTERN DE FUNCTIONARE

 DANCE PRESTIGE STUDIO

REVIZUIT LA 25.03.2020

 

 1. Cunoașterea, însușirea și respectarea integrală a prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toți Clienții Centrului.
 2. După efectuarea unei plăți, Clientul are obligația să ia bonul fiscal și să-l păstreze până la ieșirea din incinta Centrului.
 3. Prin plata unei sedințe sau a abonamentului / semnarea formularului de înscriere / validarea abonamentului 7card (card sau aplicatie) / inscrierea pe listele de angajati beneficiari ai contractelor cu diverse firme / prin acceptarea de a se antrena in DP , Clientul confirmă faptul ca va respecta cu strictețe prezentul Regulament. În cazul încălcării oricarei prevederi a Reglamentului, Clientului i se va anula abonamentul, fără rambursarea niciunei sume, respectiv i se va refuza pe viitor accesul prin programul 7Card, și va fi tras la răspundere pentru orice eventuale daune provocate Centrului sau altor Clienți.
 4. Client al Centrului este orice persoană majoră având deplină capacitate fizică si psihică, ce a vizitat Centrul, a citit și a consimtit, inclusiv prin semnarea formularul de înscriere, să respecte Regulamentul Centrului și a achitat tariful (abonament sau sedinta) sau a validat cardul/aplicatia 7Card sau s-a inscris pe lista de angajați beneficiari ai contractelor cu diverse firme etc.) Persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani trebuie să prezinte acordul scris al unuia dintre părinți sau al tutorelui, care își asumă răspunderea pentru faptele minorilor respective si pot participa doar la antrenamentele conduse de un antrenor (grup sau personal).
 5. Clientilor cu gripă sau alte boli contagioase nu li se va permite intrarea in Centru pentru a nu-I contamina si pe ceilalti.
 6. Persoana care îi deranjează pe ceilalți clienți sau personalul Centrului, sau aduce pagube Centrului sau prejudicii imaginii acestuia, persoana care nu respectă Regulamentul Centrului, (regulile de comportament, igienă sau de folosire a echipamentelor), după o corectă și prealabilă avertizare, va avea cardul inactivat, fara restituirea contravalorii restului de abonament, dupa cum va considera de cuviinta personalul Centrului.
 7. Centrul isi rezerva dreptul de a-si selecta clientela si de a refuza accesul persoanelor care au avut vreodata abonamentul anulat.
 8. Programul de funcţionare al Dance Prestige este disponibil la recepție. Dance Prestige îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare al clubului precum şi orele de program ale cursurilor organizate în cadrul clubului, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa Abonatilor în timp util, prin afişare la recepția clubului si pe canalele de socializare. Abonatii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al Dance Prestige.

 

ABONAMENTUL MEMBRULUI:

 

 1. Toate cardurile de membru au valabilitate 31 de zile. Sedințele nefolosite până la data expirarii abonamentului se pierd daca abonamentul nu este reînnoit in cel mult o săptămână de la data expirarii. In cazul reînnoirii, un numar de maxim 2 sedinte se pot recupera adăugându-se la noul abonament si trebuie sa fie consumate in termenul de valabilitate al noului abonament.
 2. Ședințele pierdute nu se pot transfera către o altă persoană.
 3. Abonatii trebuie sa instaleze aplicatia Dance Prestige care se gaseste gratuit in APP STORE sau PLAY STORE
 4. Abonamentele nu se pot “îngheța”.
 5. Reducerile nu se cumulează.
 6. Încredinţarea de către Abonat a Cardului de Membru către o altă persoană, în vederea folosirii acestuia, atrage după sine rezilierea Abonamentului.
 7. Abonamentele pot fi suspendate sau contravaloarea se poate returna in cazul urgentelor medicale dovedite cu acte.
 8. Accesul şi participarea Abonatilor la sesiunile de miscare organizate de către Dance Prestige sub conducerea antrenorilor, se va face numai în limita locurilor disponibile.
 9. În cazul renunțării la abonament, Clientul va primi înapoi diferența rezultată în urma scăderii din suma achitată de Client pentru abonament a sumei de 35 lei (tarif per sedinta) înmulțită cu numărul de ședințe efectuat din abonament. EXEMPLU: 170 ron (tarif abonament platit) – 35 ron (tarif per sedinta) x  2 (sedinte efectuate) = 100 (suma de rambursat)

REGULI DE CONDUITA

 1. Abonatilor li se interzice utilizarea în cadrul centrelor Dance Prestige a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbala.
 2. In incinta Dance Prestige sunt interzise fumatul MINORILOR inclusiv tigarile electronice, consumul de băuturi alcoolice, droguri, medicamente precum si comercializarea acestora sau a oricăror substanţe ilegale. Este interzis accesul sub influenţa drogurilor, băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care afecteaza capacitatea de a efectua efort.
 3. In incinta Dance Prestige adultii pot fuma in spatiile special amenajate.
 4. In incinta Dance Prestige sunt interzise adultilor consumul de băuturi alcoolice, droguri, medicamente precum si comercializarea acestora sau a oricăror substanţe ilegale. Este interzis accesul sub influenţa drogurilor, băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care afecteaza capacitatea de a efectua efort.
 5. Sunt interzise următoarele acţiuni sau omisiuni: nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie în incinta clubului Dance Prestige, efectuarea de fotografii şi/sau înregistrări video în incinta clubului Dance Prestige fara acordul expres al clubului, folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, expunerea părţilor intime ale corpului în incinta sălilor de antrenament sau zonelor publice deţinerea sau folosirea oricarui fel de arme precum si orice comportament neadecvat.
 6. În cazul în care Abonatul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la articolele (1) – (5), Dance Prestige va avea dreptul de a rezilia Abonamentul (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte neconsumata a acestuia va fi reţinut de către Dance Prestige cu titlul de daune prestabilite.
 7. Vestiarul poate fi utilizat de către Abonati numai pe parcursul sederii în incinta clubului. Abonatii nu vor putea depozita peste noapte obiecte personale în vestiarele clubului. Pe durata șederii. abonatii îşi pot păstra toate bunurile personale închise în vestiare, bunurile personale rămânând în paza și custodia Abonatului. Dance Prestige nu isi asuma nici o responsabilitate pentru bunurile abonatilor pierdute, furate sau deteriorate pe timpul sederii in incinta clubului.
 8. In cazul bunurilor personale uitate in incinta clubului, acestea vor fi pastrate timp de 3 zile, dupa care daca acestea nu sunt revendicate, vor fi donate.
 9. Abonatii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul sesiunilor de miscare, respectiv tricou, pantaloni sport şi pantofi de sport adecvaţi sălilor de antrenament. Este interzisă intrarea în sălile de antrenament cu pantofi de stradă. În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, se recomanda ca toţi Abonatii să folosească, în timpul antrenamentului, prosoapele personale pentru sala.
 10. Este interzis accesul în incinta Dance Prestige, cu produse alimentare altele decat cele recomandate de antrenorii Dance Prestige.
 11. Dance Prestige nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de participanti în interiorul Dance Prestige.
 12. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Membrilor (“Cererea”) se va formula în scris și se depune la info@danceprestige.ro in cel mult 15 zile lucratoare de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea /denumirea, în cazul persoanei juridice; calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei persoane juridice); descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care răspunsul DP va fi expediat; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează Cererea (şi ştampila dacă este vorba de o persoană juridică). Toate Cererile adresate vor fi solutionate în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării acestora în evidențele DP. Dance Prestige îşi rezervă dreptul de a refuza soluţionarea Cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc. Dance Prestige nu garantează soluţionarea favorabilă a Cererilor.