Stimati clienti,

Pentru DANCE PRESTIGE STUDIO, protectia datelor dumneavoastra personale este foarte importanta.

Datele sunt colectate in scopul asigurarii celor mai bune oferte pentru dumneavoastra si pentru a va oferi cea mai buna experienta in relatia cu DANCE PRESTIGE STUDIO. De aceea, datele dumneavoastra este necesar sa fie actualizate in permanenta. Aveti posibilitatea sa interveniti oricand in ce priveste acuratetea si utilizarea datelor. Va rugam sa ne contactati cu incredere pentru a le rectifica sau sterge.

Datele sunt colectate doar pe baza consimtamantului dumneavoastra in relatia cu DANCE PRESTIGE STUDIO  si conform cerintelor legale. Prelucrarea lor se face in conditii de legalitate, echitate si transparenta, cu asigurarea securitatii adecvate a datelor, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

Personalul DANCE PRESTIGE STUDIO respecta cu strictete cerintele legale in privinta protectiei datelor si are grija ca toate operatiunile de prelucrare sa fie realizate numai in interesul dumneavoastra.

Prin participarea la clase si semnarea formularului de inscriere, declar ca sunt de acord cu preluarea datelor mele personale de catre DANCE PRESTIGE STUDIO si sunt de acord sa 

Cesionez Societăţii DANCE PRESTIGE STUDIO dreptul să folosească numele, prenumele, portretul, imaginea mea sau a participantului minor in numele caruia semnez acest consimtamant ,  in scopul promovării claselor de dans pe orice fel de suport – foto sau video, prin orice mijloc de comunicare sau adresare către publicul larg ( n mod colectiv sau individual), precum televiziune, internet, radio, reviste, ziare, broşuri, scrisori, afişe etc.

Cesionez Societăţii dreptul de a reproduce in totalitate sau in parte, de a prelucra, difuza, inchiria, imprumuta, vinde sau in orice alt fel transmite cu titlu oneros sau gratuit materialele ce fac obiectul Materialelor Foto/VIDEO , după cum consideră necesar.

  • Cesiunea drepturilor prevăzute in prezenta privind Materialele Foto/Video are efect de la data inregistrării acestora;
  • Cesiunea drepturilor prevăzute in prezenta este nelimitată in timp şi spaţiu.

Declar că am fost informat cu privire la drepturile de care beneficiez in baza Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, in special cu privire la dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a se adresa instanţei competente şi de dreptul de a formula pl ngeri către autoritatea de supraveghere a datelor cu

caracter personal.

 

Contactati-ne cu incredere pentru orice intrebari cu privire la protectia datelor la modul in care ele sunt utilizate pentru a va oferi o experienta excelenta.